Vill du börja jaga?

Ett sätt att komma ut i naturen och njuta av den på ett lite annorlunda och kanske mer intensivt sätt, är att börja jaga. I Sverige finns det ett 60-tal lovliga djur att jaga, allt handlar inte om älgjakt även om den och rådjursjakten är de två största.

Formella krav

För att du ska få jaga behöver du avlägga en godkänd jägarexamen. Jägarexamen är även kravet för att du ska kunna få licens för jaktvapen. Provet består av ett teoriprov och ett praktiskt prov på hagelgevär och/eller två praktiska prov på kulgevär. Efter godkänd jägarexamen kan du ansöka om licens för jaktvapen hos polisen. När du erhållit licensen har du också rätt att jaga med dina vapen. Du kan jaga med lånat vapen men måste i så fall erhålla ett så kallat lånetillstånd hos polisen.

Det räcker dock inte med jägarexamen och vapenlicens för att kunna börja jaga. Du måste även betala årlig statlig viltvårdsavgift och få det så kallade statliga jaktkortet. För närvarande är avgiften 300 kronor. Jaktkortet ska du ha med dig under jakt och på anmodan av polis kunna visa upp. Sedan behöver du en jakträtt, antingen en egen eller få en sådan överlåten på dig. Du kan också arrendera en jakträtt. I Sverige är det markägaren som innehar jakträtten på sådan mark där jakt kan bedrivas. Ungefär hälften av landets jägare jagar emellertid på arrenderad mark. Med arrenderad jakträtt har du samma rättigheter som markägaren till jakt på området. Det finns många stora markägare i landet hos vilka man kan arrendera jakträtt. Dessa är till exempel staten, stora skogsbolag, stiften eller stora privata markägare.

Om du är nyfiken på jakt men inte vet om det skulle passa dig kan du vara med på en värdjakt. Det finns på flera platser i landet. På en värdjakt får du känna på hur det kan gå till under en jakt men behöver inte ha skaffat dig jägarexamen eller licens. Prova – du kanske gillar det!